Stockholm Spa & Häsostudio erbjuder förutom många olika sköna avkopplande kropps- och ansiktsbehandlingar, ett hälosfrämjande helhetskoncept för företag.

foretag

Satsa friskt –
det lönar sig

Hälsofrämjande insatser som affärsstrategi är en lönsamhetsinvestering för företaget. Medarbetare som har god hälsa och mår bra är ”guldkorn” för företaget.

Genom att satsa hälsofrämjande i ett ”helhetskoncept”, skapas förutsättningar för att höja prestationsförmågan samt utveckla och utnyttja den fulla potentialen i personalgruppen.

Motion & arbetsprestation

75% av Sveriges befolkning över 30 år är inte tillräckligt fysiskt aktiva för att må bra. Detta får konsekvenser även i arbetet. Det behövs ett visst mått av välbefinnande och fysisk kondition för att prestera bra. Det räcker inte med att kunna och vilja – man måste orka också! Framgångsfaktorer och metoder för att höja personalens prestations förmåga är basen i vårt hälsokoncept.

Hälsocoachning

Med fysisk kapacitetsmätning.

En effektiv och givande fysisk kapacitetsmätning som är ett värdefullt verktyg för nulägesanlys samt motivationshöjande för ökad prestationsförmåga och hälsa. Här ingår konditionsmätning, fysisk kroppskompositionsmätning och blodtrycksmätning. Allt sammanfattas och utifrån resultatet ges en hälsocoachning.

Med Hälsoprofilen

Hälsoprofilbedömningen bygger på ett tvärvetenskapligt utprovat koncept. Forskning påvisar betydelsen för hur man kan påverka- och medvetandegöra beteendeförändring genom Hälsoprofilen med coachning. Inleds med hälsosamtal och nulägesanalys kring livsstils- och hälsofrågor. Därefter genomförs en konditionmätning på en ergometercykel, blodtrycksmätning och som avslutning ett coachningssamtal utifrån resultatet.

Föreläsningar

Sätt kroppen i rörelse

Alla har ett “prestationstak”. För den som inte rör sig/motionerar kan det dagliga arbetet komma att ligga nära detta tak, vilket är påfrestande och energikrävande för kropp och hjärna. Låt oss inspirera och motivera för bättre ork!

Jobba energisnålt, bli kroppsmedveten

Positiva hälsoeffekter av att upprätthålla en bra muskelbalans i kroppen. Genomgång av arbetsrelaterade överbelastade muskelgrupperna, vilka tar onödig energi från oss och hur vi kan komma till rätta med det.

Balans i livet

Samhället har förändrats, det har inte människan. Vi är utrustade med en unik anpassningsförmåga, men vi kan inte tänja oss hur långt som helst! Vi ger dig verktyg till en bättre balans och ökad energi.

Nycklar till inre styrka

Bli mer medveten om betydelsen av att stimulerar vårt återhämtningssystem i kroppen för att optimera hälsan och bli stresståligare.

Hitta lugnet

Avspänning/avslappning kan ses som kroppens lugnande medicin. Därigenom utnyttjas resurser som finns inbyggda hos varje människa och kan göra oss lugna, fokuserade och energirika!

Kurs

Träna mentalt och samla kraft

Med mental träning kan man lära sig försätta kroppen och hjärnan i ett effektivt vilotillstånd. Lära sig bättre kroppskontroll och förbättra sin mentala kapacitet. Du kommer att få med dig några konkreta tekniker för att samla kraft vid olika tillfällen.

Vi erbjuder även:

– Företagsmassage
– Friskvårdsarrangemang
– Skräddarsyr friskvårdsdagar
– Olika event och arrangemang på Stockholm Spa & Hälsostudio
Några företag som har anlitat oss:
Acando Frontec AB, Alecta, Axelsons SPA -skola, BDO Feinstein Revision AB, Feelgood AB, Financial Systems AB, Friskis & Svettis, HRG Nordic, PBM performance, Manpower Hälsopartner AB, Sandvik AB, SIF, Stockholm Stad, Gatu- och fastighetskontoret, Telia Sonera, TietoEnator, Triangelns Förskolor AB, Tyrens, Upplands Regemente i Enköping, Ångpanneföreningen, Folksam m.fl.
Vi har arbetat med friskvård, hälsofrämjande arbete, stressrehabilitering och coachning sedan 1985 och har bred kompetens och erfarenhet att jobba utifrån. Vi skräddarsyr efter företags behov och önskemål!


För mer information ring: 08-31 41 46